Målsætning

Vi vil drage omsorg for det enkelte barn og bestræbe os på at jeres barn får en tryg, lærerig og munter hverdag med nærværende voksne, som synes det er sjovt og udfordrende at være sammen med børnene, og som tager ansvar for at jeres barn trives. Vi vil arbejde for at udvikle børnenes færdigheder og gøre dem selvhjulpne, ved bla. at inddrage dem i dagens gøremål som borddækning, oprydning og af- og påklædning. Vi vil tilpasse de forskellige aktiviteter ud fra det enkelte barns udvikling og behov.

Vi vil sørger for at børnene får alderssvarende udfordringer og medvirke til deres sociale udvikling, bla. ved at opfordre dem til, at hjælpe hinanden og støtte dem i at lege sammen.

Da vi er flere børnepassere sammen, er der mulighed for at opdele børnene i mindre grupper eller lave noget med et enkelt barn. Derved skaber vi gode rammer for børnene.          

Vi synes børnene skal ud hver dag, enten på legepladsen, eller på tur ud i det dejlige naturområde Hundslund ligger i. Her indsamler vi årstidens naturmaterialer, som vi anvender til kreative formål sammen med børnene.

Sidste torsdag i måneden går vi på besøg i børnehaven med en gruppe børn, så børnene bliver fortrolige med stedet. Lige inden opstart i børnehaven, tager vi på besøg med det barn der skal starte, evt med madpakke.